Oferta dla dzieci

Zajęcia taneczne w szkołach podstawowych

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku szkolnym do udziału w wyjątkowym programie edukacyjno-wychowawczym pod nazwą Crea Dance Fit

Program ten wychodzi na przeciw obecnym potrzebom aktywności fizycznej, współistnienia w grupie rówieśniczej oraz dobrej zabawy – po prostu wszechstronnym potrzebom dorastających dzieci. Unikalność naszego programu przejawia się w tym, że prowadząc zajęcia taneczne z dziećmi chcemy rozbudzić w nich nie tylko zamiłowanie do tańca, ale i również promować zdrowy styl życia, uczyć zasad fair-play, kształtować pozytywne cechy charakteru i wartości. 

Program Crea Dance Fit skierowany jest do wszystkich dzieci w wieku 6-12 lat. Obejmuje on kilku roczne etapy nauki dostosowane do fazy rozwojowej i wieku dziecka. Zajęcia trwają 45 minut i odbywają się raz w tygodniu, w szkole, do której uczęszcza dziecko.

Pracujemy z dziećmi już od 30 lat. Jesteśmy Placówką Oświatową wpisaną do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Miasta Gdyni. Przez te wszystkie lata działalności edukacyjnej, troski o młodego człowieka, dbanie o jego rozwój fizyczny i psychiczny nasz program został niejednokrotnie wyróżniony: